Пиво в Беларуси в стиле Farmhouse Ale

Сен-Гилен

Farmhouse Ale - Saison • 6,2% ABV • 15 IBU • 30.01.2024

Poklič: Abliapicha

Farmhouse Ale - Saison • 6,0% ABV • 40 IBU • 05.01.2024

Zolak: Sabro & YQH-1320

Farmhouse Ale - Grisette • 5,3% ABV • 35 IBU • 18.07.2023

Foretaste

Farmhouse Ale - Saison • 6,0% ABV • 20 IBU • 17.07.2023

Bordel

Farmhouse Ale - Saison • 5,0% ABV • 16 IBU • 19.03.2023

Виртон

Farmhouse Ale - Saison • 6,8% ABV • 20 IBU • 23.02.2023

Zolak: Citra & Mosaic

Farmhouse Ale - Grisette • 3,8% ABV • 52 IBU • 18.11.2022

Poklič: Spalter Select

Farmhouse Ale - Saison • 5,0% ABV • 35 IBU • 04.11.2022

Le Voyage

Farmhouse Ale - Saison • 6,8% ABV • 18 IBU • 01.09.2022

Сафлор

Farmhouse Ale - Saison • 6,8% ABV • 15 IBU • 01.09.2022

Grissete Blanche

Farmhouse Ale - Grisette • 4,5% ABV • 12 IBU • 26.07.2022

Supreme

Farmhouse Ale - Saison • 5,5% ABV • 16 IBU • 11.07.2022

Poklič: Saaz

Farmhouse Ale - Saison • 6,0% ABV • 11.05.2022

Паникум

Farmhouse Ale - Other • 6,0% ABV • 17 IBU • 01.02.2022

Champ De Fleurs

Farmhouse Ale - Saison • 6,8% ABV • 35 IBU • 21.01.2022

Pramień: Batch #03

Farmhouse Ale - Saison • 6,5% ABV • 01.12.2021

Goodbye Summer

Farmhouse Ale - Saison • 4,7% ABV • 15 IBU • 13.10.2021

Pramień: Batch #02

Farmhouse Ale - Saison • 6,5% ABV • 03.09.2021

Тимос

Farmhouse Ale - Saison • 6,7% ABV • 18 IBU • 02.09.2021

Кругаварот

Farmhouse Ale - Saison • 4,8% ABV • 18 IBU • 23.08.2021

Plein Air: Refreshing Wind

Farmhouse Ale - Saison • 6,0% ABV • 16 IBU • 08.07.2021

Мейзе

Farmhouse Ale - Saison • 6,8% ABV • 20 IBU • 22.06.2021
Чрезмерное употребление пива вредит вашему здоровью